LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 01696 101 838 hoặc 0942 660 985

Địa chỉ fanpage: https://facebook.com/tvthanhstudio

Mail: trinhthanhit@gmail.com

Địa chỉ: Khu cầu La (đường đi Búng/Việt Hùng) Minh Quang – Vũ Thư – Thái Bình