GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Phòng chụp ảnh Thành Studio phục vụ các dịch vụ về ảnh như:

+ Chụp ảnh gia đình.

+ Chụp ảnh cho bé yêu.

+ Chụp ảnh sự kiện: Cưới hỏi, lễ hội, hội nghị…

+ Chụp ảnh hồ sơ

+ Chụp ảnh chân dung

+ Phục chế ảnh cũ

+ In ảnh từ điện thoai

…..